Óvodai beiratkozás időpontjai

 

 

BEIRATKOZÁS

Értesítjük Monor lakosságát, hogy a 2013/2014. nevelési évre történő óvodai beíratások időpontjai a korábban közöltekkel szemben az időközben bekövetkezett jogszabályi változásoknak megfelelően:

2013. május 6. (hétfő) 8-18h és

2013. május 7. (kedd) 8-18h.

Az óvodai beiratkozás helye: a lakcím (körzet) szerinti óvoda!

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya),

- a gyermek TAJ kártyáját,

- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcím kártya),

- a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat,

- az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumokat,

- amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell,

úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata), valamint

- amennyiben a szülő(k) munkahelye a körzetben van és ezért kéri az adott óvodai körzetbe tartozó

óvodába a felvételt, akkor a szülő(k) munkáltatói igazolását.

Beiratkozáskor hozza magával a www.monoriovik.hu oldalról letölthető, kitöltött jelentkezési lapot.

Az óvoda vezetője legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig dönt a felvételi kérelmekről és döntéséről írásban értesíti a szülőt. (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 49. § (2) bekezdés, 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (4) bekezdés). Az értesítés tartalmazza a jogorvoslat (fellebbezés) lehetőségét és határidejét is.

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (3) bekezdése szerint: „A gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától kezdődően (szeptember 1-jétől) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

Óvodai körzetek:

Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth L. u. 37.)

A vasút, az Ady Endre utca, a Kossuth Lajos utca, illetve a Bajcsy-Zsilinszky utca által határolt terület.

TESZ-VESZ Óvoda (2200 Monor, Katona J. u. 26.)

A vasút, a Kistói utca és a Bajcsy-Zsilinszky utca által határolt terület.

Petőfi Óvoda (2200 Monor, Petőfi S. u. 29.)

A vasút, az Ady Endre utca 1-től, illetve 2-től a vasútig, valamint a Kossuth Lajos utca 77-től illetve 78-tól a Kistóig utcáig, és a Kistói utca vasútig terjedő része által határolt terület.

Szivárvány Óvoda (2200 Monor, Toldi u. 5.)

A vasút és az Ady Endre utca páratlan oldalának a vasúttól a 4. sz. főút felé eső része által határolt terület.

Napsugár Óvoda (2200 Monor, Jászai Mari tér 1.)

A vasút és az Ady Endre utca páros oldalának a vasúttól a 4. sz. főút felé eső része által határolt terület.

Kelt: Monor, 2013. március 28.

Trincsiné Márton Zsuzsanna

Intézményvezető

sk.