Pályázati kiírás!

Monor Város Önkormányzata pályázat útján értékesíti a tulajdonát képező alábbi építési terület megnevezésű ingatlanát:

 

Cím                                     Hrsz.                    ha,m2                 igényelt legalacsonyabb vételár

Monor, Csévi út                7526/1               35,3774                         3.000.-Ft/m2

Monor, Csévi út                7526/2                 8,5407                         3.000.-Ft/m2

 

Az ingatlan közművesítettsége:

Közműcsatlakozások nincsenek kiépítve.

Az ingatlan övezeti besorolása:

Jelenleg Lke-4. A folyamatban lévő Szabályozási Terv módosítást követően Gksz 2

Megtekintésre nyitva álló időpontok:

A helyszínen bármikor.

Fizetési feltételek:

A vételár összegét szerződéskötéskor készpénzben, egy összegben kell kiegyenlíteni.

Egyéb:

A tulajdonos azokat az ajánlatokat részesíti előnyben, amelyeket a terület egészére nyújtanak be.

Pályázati ajánlat benyújtásának módja, helye és határideje:

Pályázati ajánlatokat zárt borítékban, visszavonásig folyamatosan lehet leadni a Polgármesteri Hivatal központi iktatójában „PÁLYÁZAT 7526/1, 7526/2” megjelöléssel. A pályázati ajánlatnak minimálisan tartalmaznia kell a pályázó

  • adatait,
  • elérhetőségét,
  • milyen célra kívánja megvásárolni az ingatlant,
  • a tervezett beruházást mikorra kívánja megvalósítani,
  • az általa ajánlott vételár összegét,
  • pályázati biztosíték1 befizetésének igazolását,
  • a Nemzeti vagyonról szóló tv. 11. § (11) bekezdésében foglaltak2
  • teljesítésére vonatkozó nyilatkozatát

A pályázat elbírálásának módja, határideje:

Az ajánlatok legkorábban a 2017. augusztus 10-én megtartásra kerülő ülésen kerülnek elbírálásra, amennyiben 2017. augusztus 8-án 12 óráig érkezik megfelelő ajánlat. Amennyiben eddig az időpontig nem érkezik ajánlat, a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság ülésének napját megelőző hétfő 12 óráig beérkezett pályázatokat a Polgármesteri Hivatal értékeli, véleményezi, és az illetékes bizottságok előminősítését követően a Képviselő-testület a soron következő ülésén határozattal dönt a benyújtott pályázatok elfogadásáról vagy elutasításáról. Egy ingatlanra elfogadott kettő, vagy több pályázat esetén árverést kell tartani.

A pályázat eredményéről történő tájékoztatás módja:

A Képviselő-testület döntéséről a Polgármesteri Hivatal a pályázót a határozat megküldésével értesíti.

Bővebb felvilágosítás:

Monor Város Polgármesteri Hivatal (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) Műszaki Irodájának 108-as irodájában, Bokros Károlyné ügyintézőnél ügyfélfogadási időben személyesen, vagy munkaidőben telefonon (29) 612-314).