Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

2016. április 6., szerda, 11:41

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

20/2013. (V. 7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

 

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

 

 1. §

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

3.572.794  EFt bevétellel és

3.364.798 EFt kiadással

h a g y j a   j ó v á.

Az Önkormányzat és intézményei bevételeit forrásonként részletezve a 2. számú mellékletben foglaltak szerint 3.572.794 EFt főösszeggel fogadja el a Képviselő-testület.

Az Önkormányzat és intézményei kiadásainak kiemelt előirányzatait a 2. számú mellékletben foglaltak alapján 3.364.798 EFt főösszeggel fogadja el.

 

 1. §

A 2012. évi normatív állami hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatások és a központosított előirányzatok összegét a 3.2. számú mellékletben foglaltak szerint 967.065 EFt főösszeggel fogadja el.

 

 1. §

Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 450.837 EFt főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 4.1. számú melléklet szerint fogadja el.

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését 114.874 EFt főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 4.2. számú melléklet szerint fogadja el.

Az Önkormányzat felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközök teljesítését a 4.3.számú mellékletben foglaltak szerint 148 EFt főösszegben fogadja el.

Az Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadások teljesítését a 4.4.számú mellékletben foglaltak szerint 2.374 EFt főösszegben fogadja el.

 

 1. §

Az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 9. számú melléklet alapján az alábbiak szerint fogadja el.

Működési bevételei:              3.668.249 EFt

Működési kiadásai:                2.565.123 EFt

Felhalmozási c. bevételei:        904.545 EFt

Felhalmozási c. kiadásai:          799.675 EFt

Bevétel főösszege:              3.572.794 EFt

Kiadás főösszege:                3.364.798 EFt

 

 1. §

Az Önkormányzat 2012. évi hitel törlesztésének teljesítését a Képviselő-testület a 11. számú melléklet szerint 137.990 EFt főösszegben fogadja el.

 

 1. §

Az Önkormányzat 2012. évi könyvviteli mérleg szerinti vagyonkimutatását a 13.a. számú melléklet szerint fogadja el. Előző évi mérleg főösszeg: 12.834.603 EFt, 2012. évi mérleg főösszeg: 13.168.066 EFt.

 

 1. §

Az Önkormányzat 2012. évi törzsvagyon és vállalkozói vagyon változását a 13.b. számú melléklet szerint fogadja el.

 

 1. §

Az Önkormányzat 2012. évi könyvviteli mérlegében értékkel nem szereplő eszközök állományát a 13.c. számú melléklet szerint fogadja el.

 1. §

Az Önkormányzat az EU-s pályázatok 2012. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 15. számú melléklet alapján fogadja el.

 

 1. §

Az Önkormányzat 2012. évi (tárgyévi) helyesbített pénzmaradványát -143.731 EFt összegben, a költségvetési befizetéssel illetve a kiutalatlan intézményi támogatással módosított tárgyévi pénzmaradványt -150.578 EFt főösszegben fogadja el.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználását 160.945 EFt összegben fogadja el.

 

 1. §

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2013. április 30.

 

 

 

 

                Pogácsás Tibor                                                                    dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző