Monor Városi Polgármesteri Hivatalban történő elektronikus ügyintézésről

2016. április 6., szerda, 11:27

MONOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

 

15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendeletével módosított, egységes szerkezetbe foglalt

 

17/2005. (X. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

 

Monor Városi Polgármesteri Hivatalban történő elektronikus ügyintézésről.”

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 160. §-aira figyelemmel a Monor Városi Polgármesteri Hivatalban történő elektronikus ügyintézésről az alábbi rendeletet alkotja:

 

  1. §.

 

  1. [1] A Monori Polgármesteri Hivatalban a Ket. hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági ügyekben nincs lehetőség a Ket. szerinti elektronikus ügyintézésre.

 

  1. Az (1) bekezdés szerinti rendelkezés nem vonatkozik az e rendelet hatálybalépése előtt az okmányiroda által külön jogszabály alapján ügyfélkapu használatával már korábban lehetővé tett elektronikus közigazgatási ügyintézésre.

 

  1. [2] Az elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtése érdekében Monori Polgármesteri Hivatal a jelentkező igényekhez és jogszabályi környezethez viszonyítottan folyamatosan fejleszti az elektronikus ügyintézéshez szükséges személyi és eszközállományát, melyhez a Képviselőtestület az éves költségvetésében biztosít fedezetet.

 

  1. §.

 

E rendelet 2005. november 1-én lép hatályba.

 

Monor, 2005. október 13.

 

 

 

Pogácsás Tibor sk.                                                                         Sándorné Urbán Hajnalka sk.

 polgármester                                                                                                         jegyző

 

[1] Módosította a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 14. §. Hatályos: 2015. október 6-tól.

[2] Módosította a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 14. §. Hatályos: 2015. október 6-tól.