A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

2017. szeptember 18., hétfő, 15:49

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

12/2017. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

 

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

  1. §

A helyi népszavazás kezdeményezésére, a teljes népszavazási eljárás lefolytatására a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényben foglaltak az irányadóak.

 

  1. §

Helyi népszavazást a monori választópolgárok 20 %-a kezdeményezhet.

 

  1. §

(1)   E Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

(2)   E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 15/2000. (VII. 26.) önkormányzati rendelet.

 

 

 

Monor, 2017. szeptember 14.

 

 

 

             dr. Zsombok László                                                                 dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző