Strázsa

Dokumentumok

 

FELHÍVÁS

a bírósági ülnökök jelölésére

 

Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk
(2) bekezdése értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben.

A bíróságok számára rendkívül fontos, hogy - az Alaptörvényben rögzített társasbíráskodás elvének megfelelően - az ítélkezés menetében megfelelő számú ülnököt tudjanak foglalkoztatni.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól.

A Bjt. 212. § (1) bekezdése szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A bíróságok ülnökeit az önkormányzati képviselő-testületek 2011. évben választották utoljára, megbízatásuk az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.

I.

Az ülnökök jelölése

A Bjt. 213. § (1) bekezdése értelmében az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok, önkormányzati képviselők és az egyesületek - kivéve a pártokat - jelölik.

A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

A fentiek alapján felhívom a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező nagykorú magyar állampolgárokat, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatokat és az egyesületeket - kivéve a pártokat - , hogy a Monori Járásbíróságra, a Bjt. 212. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő jelöltre vonatkozó jelölésüket – a jelen felhívás mellékletét képező ülnökké jelölő nyilatkozat kitöltésével - a Monori Polgármesteri Hivatal Titkárságára (2200 Monor, Kossuth L. u. 78 – 80, I. emelet) személyesen, vagy postai úton 2015. március 31. napján 16 óráig eljuttatni szíveskedjenek. (Postai úton történő benyújtás esetén e határidő alatt a küldemény beérkezési időpontja értendő.)

Felhívom a figyelmüket arra, hogy a jelöléshez csatolni kell a jelen felhívás mellékletét képező szabályszerűen kitöltött a jelölt ülnökké jelölését elfogadó nyilatkozatot.

Felhívom a figyelmüket továbbá arra is, hogy a jelöltnek a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, de legkésőbb 2015. április 3. napján 12 óráig (Postai úton történő benyújtás esetén e határidő alatt a küldemény beérkezési időpontja értendő) a Monori Polgármesteri Hivatal Titkárságára (2200 Monor, Kossuth L. u. 78 – 80, I. emelet) személyesen, vagy postai úton történő benyújtással, hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia büntetlen előéletét.

Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

A Bjt. 214. § (5) bekezdése értelmében egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökké.

Az ülnökök választásáról Monor Város Önkormányzata a 2015. április 9. napján megtartásra kerülő Képviselő-testületi ülésén dönt.

A bírósági ülnökök jogait és kötelezettségeit, illetve a bírósági ülnökké jelölésre vonatkozó nyilatkozatot, valamint a bírósági ülnökké jelölést elfogadó nyilatkozatot jelen felhívás melléklete tartalmazza.

Monor, 2015. február 16.


dr. Zsombok László

polgármester

Monor Város Önkormányzata

 

MELLÉKLETEK:

 

bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei nyomtatvány elérhető itt

bírósági ülnökké jelölésre vonatkozó nyilatkozat elérhető itt

bírósági ülnökké jelölést elfogadó nyilatkozat elérhető itt 

A VIII. Gombai Pálinkaverseny versenyfelhívása itt olvasható

Tisztelt Lakosság!

 

A DAKÖV Kft. számlázási rendszerének átalakításáról szóló tájékoztatót itt olvashatják.

Az ügyfélszolgálati irodák címe és nyitvatartása itt érhető el.