Monor város hírei

Helyi Választási Bizottsági ülés - 2019.10.16.

Helyi Választási Bizottsági ülés - 2019.10.16.

2019. október 15.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a  Helyi Választási Bizottság Elnöke 2019. október 16-án 16:00 órára összehívta a Bizottság következő ülését

Az ülés helyszíne: Monori Polgármesteri Hivatal Monor, Kossuth L. u. 78-80. (Városháza) hivatalos helyiségében

Tervezett napirendi pont:

  • Döntés kompenzációs listáról
  • Polgármesteri megbízólevél átadása

Az ülés nyilvános

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat áramszünet miatti zárvatartása

2019. október 11.

Az NKM Áramhálózati Kft. 2019. október 7-én érkezett elektronikus tájékoztató levelére hivatkozva ezúton tájékoztatom, hogy az alábbi munkanapokon áramszünet lesz nyitvatartási időben, ezért szolgálatunk zárva tart és csak mobiltelefonos ügyeletet tartunk.

A hálózati munkálatok az alábbi napokat érintik:

2019.10.14.

2019.10.22.

2019.10.28.

2019.10.30.

2019.10.31.

Az elérhető ügyeletes mobiltelefon szám: +36 30 663-2559.

Lakossági Tájékoztatás

Lakossági Tájékoztatás

2019. október 10.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019. október 13. (vasárnap) este 17:00 óra és 2019. október 18. (péntek ) este 24:00 óra közötti időszakban a Monor, Kiss Ernő utcai társasházak közötti útcsatlakozásnál megépített gépjármű felhajtórész felújítása miatt forgalmi rend változás lép érvénybe. Szíves türelmüket és megértésüket köszönjük!

Őszi városrendezési munkálatok

Őszi városrendezési munkálatok

2019. október 9.

A Kövál Nonprofit Zrt. az elmúlt hetekben kezdte meg az őszi időszak városrendezési feladatait. Az októberig tartó szép időben a város nagy részén elvégezték az utolsó fűnyírási munkákat, miközben az utcabútorok festése és karbantartása is sorra került.

Értesítés áramszünetről

Értesítés áramszünetről

2019. október 8.

A város több pontján is munkálatokat végeznek az áramszolgáltató munkatársai emiatt 2019. 10. 14. 07:00 - 2019.10.14. 18:30 óra és 2019. 10. 18. 07:00 - 2019.10.18. 18:30 között szünetel az áramszolgáltatás a felsorolt utcákban.

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  15/2019. (X. 8.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/2019. (X. 8.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2019. október 8.

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

15/2019. (X. 8.) önkormányzati rendelete

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Monor város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdés, valamint a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9. mellékletében meghatározott véleményezésben részt vevő szervek, valamint az érintett területi és települési önkormányzatok és partnerek véleményének kikérésével, a helyi építési szabályzatról szóló 23/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

2019. október 3.

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozott a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához, egyidejűleg pályázatot írt ki a hallgatók számára.

Monori Büszkeségfal
Újabbak
Önkormányzat
Önkormányzat
Ügyintézés

ide írom  a bevezetőt

Régebbiek